Trumanova doktrína

Harry Truman, 12. březen 1947, Kongres USA

Převzato z http://coldwar.hyperlink.cz - autor: Jan Ešner


V určitém okamžiku světových dějin musí každý národ volit mezi dvěma alternativami. Tato volba není často volbou svobodnou.

Jedna cesta se opírá o vůli většiny a dá se poznat podle svobodných institucí, reprezentativní vlády, svobodných voleb, záruk osobních svobod, svobody projevu, náboženského vyznání a ochrany před politickým útlakem.

Druhá cesta se opírá o vůli menšiny, kterou násilně nařizuje většině. Staví na teroru a útisku, kontrole tisku a rozhlasu, nesvobodných volbách a omezení         osobních svobod.

Jsem přesvědčen, že politikou Spojených států musí být podpora národům, které čelí pokusům o podmanění ozbrojenou menšinou či vnějším tlakům.

Věřím, že musíme podporovat svobodné národy, aby si sami mohly zvolit svůj osud.

Jsem přesvědčen, že bychom měli pomáhat hlavně ekonomickými a finančními prostředky, které jsou podstatné pro hospodářskou stabilizaci a fungování běžných politických procesů.

Svět není statický a status quo není neměnný. Ale nemůžeme dovolit aby došlo ke změně statusu quo porušováním Charty OSN takovými metodami jako je nátlak nebo podobnými úskoky jako například politickou infiltrací.

Při pomoci svobodným a nezávislým národům v zachování jejich svobod budou Spojené státy dodávat účinnost základním zákonům Charty Organizace spojených národů.

Nárůst totalitních režimů je vyživován nouzí. Rozšiřuje se a roste na půdě chudoby a sporů. Dosahuje plného růstu, když zemře naděje lidí na lepší život.

My musíme tuto naději držet při životě.

Svobodné národy světa hledají u nás podporu, když se snaží udržet svou svobodu.

Pokud ve svém úsilí polevíme, vydáme svět v nebezpečí a ohrozíme nepochybně i blahobyt našeho národa. 


Poznámka: Jde o verzi převzatou z internetu. Jedná se překlad z německého jazyka (tedy překlad překladu), takže v některých případech nemusí jít o doslovně přesný překlad. Nicméně smysl by měl být samozřejmě zachován. Pokud by někdo měl k dispozici originál, budu mu vděčný za jeho zaslání či informaci, kde je možné jej vyhledat.

Nejedná se o oficiální překlad projevu.