Historie atomové bomby

popis bomb, Útok na Hirošimu a Nagasaki

Na vojenském využití štěpení atomu se pracovalo v USA, Velké Británii a v Německu již od přelomu let 1939/40. V Německu byly nakonec pokusy zastaveny, neboť byly pokládány za nepřílič důležité pro válku. Americká Národní akademie věd naopak požadovala roku 1941 urychlenou konstrukci atomové bomby "pro zajištění bezpečností státu a svobodného světa. Na základě této žádosti poskytl prezident Franklin D. Roosvelt prostředky na další výzkum i práci na konstrukci nové zbraně. V srpnu 1942 se americkému vědci italského původu Enrikovi Fermimu zdařila první řízená řetězová reakce. Hlavní práce na konstrukci atomové bomby spočívala na pracovním týmu fyzika Julia Roberta Oppenheimera v Los Alamos v Novém Mexiku. Na konci května 1945 prohlásil Oppenheimer na shromáždění zástupců vlády a generality, že je připravena zbraň umožňující výbuch nad městem, která je schopna zcela zničit budovy a komunikace, ale nebude mít tragické následky pro ty, kdo se ukryjí v podzemních krytech. 16. července se konala u Los Alamos první zkouška nové zbraně. Jelikož Japonci odmítli Postupimskou deklaraci, nařídil Truman použití atomové bomby a informoval o tom v Postupimi Stalina. Křižník Indianapolis přivezl bomby a řadu odborníku 30. července na ostrov Timian v Marianách, kde proběhly poslední přípravy. Litle Boy a Fatman byly připraveny k použití.