Giiči Tanaka

*25. 7. 1864, †29. 9. 1929

     Japonský politik. Voják z povolání, činný v generálním štábu. Od roku 1921 ve vysokých státních funkcích. 1927 – 29 předseda vlády. 1927 vypracoval tzv. Tanakovo memorandum, tajný útočný plán proti Číně. Po dobytí Mandžuska a Číny měl japonský útok směřovat do Indie a přes Střední Asii a Malou Asii pokračovat do Evropy za současného ovládnutí Tichomoří. Tento plán silně ovlivnil japonské vojenské akce.