sir Winston Leonard Spencer Churchill

*30. 11. 1874, †24. 1. 1965

     Britský politik. Studoval na vojenské akademii v Sandhurstu, v letech 1896 – 98 sloužil jako voják v Indii a v Africe, 1899 – 1900 za války búrské válečný korespondent. Od roku 1900 poslanec Dolní sněmovny za konzervativní stranu, 1900 – 24 v liberální straně jako příznivec volného obchodu, od 1924 opět konzervativec, 1945 – 55 vůdce konzervativní strany. V letech 1908 – 10 ministr obchodu, 1910 – 11 vnitra; 1911 – 15 první lord admirality. Po neúspěchu dardanelské operace 1915 donucen odejít z admirality, 1915 – 17 se účastnil jako důstojník bojů ve Francii a v Belgii. 1917 – 18 ministr zbrojení (zaváděl do výzbroje britské armády tanky), 1918 – 21 ministr války a letec (organizoval intervenci proti sovětskému Rusku a dodávky zbraní do Polska), v letech 1921 – 22 ministr kolonií, 1924 – 29 financí (znovu byl zaveden zlatý standard libry). Od 1929 do vypuknutí 2. světové války nezastával žádnou vládní funkci, ale ostře kritizoval zahraniční politiku tehdejších vlád; vyzýval k tvrdému postupu proti nacistickému Německu a k urychlení vyzbrojování britské armády. V letech 1939 – 40 první lord admirality, od května 1940 do července 1945 předseda koaliční vlády. Během války zastupoval Velkou Británii na jednáních „velké trojky“ (teheránská, jaltská a postupimská konference), snažil se zamezit oslabení britského impéria, varoval před rozpínavostí SSSR po válce. V březnu 1946 v projevu ve Fultonu (USA) otevřeně poukázal na nepřekonatelné rozpory v bývalé koalici a vyzval k jednotnému postupu proti zvětšujícímu se vlivu SSSR. 1951 – 55 předseda vlády, 1951 – 52 současně ministr obrany. Nobelova cena v roce 1953 za celoživotní historické a biografické dílo a řečnické výkony na obranu nejvyšších lidských hodnot.