Chronologie

1931

září     

japonské jednotky obsazují čínskou provincii Mandžusko

1932

 

Japonsko vytváří v Mandžusku loutkový stát Mandžukuo

1934

 

Do čela Mandžukua dosazen Henry Pchu-i

1937

 

Zahájeny bojové operace v Číně

13.12.

Dobyt Nanking

1940

27.1.

USA nechávají uplynout lhůtu k obnovení obchodní smlouvy s Japonskem

září

V USA zřízena Společnost pro budování podniků, důležitých pro národní obranu (Defense Plant Corporation)

 

Americký parník American Legion pluje vodami, které Německo prohlásilo za válečnou oblast

4.9.

Velká Británie postupuje Spojeným státům na 99 let opěrné body při americkém východním pobřeží za 50 torpedoborců

 

Smlouva mezi USA a Velkou Británií o dodávce válečného materiálu za pronájem britských vojenských základen v Atlantském oceánu (Bahamy, Bermudy, Nový Foundland, Jamajka, Trinidad, Svatá Lucie) a předání technických vynálezů (mj. radaru a některých postupů z jaderné fyziky)

prosinec

Výdaje na zbrojení v USA 5 miliard dolarů, za rok 1940 vyrobeno 15 000 letadel

1941

11.3.

Schválen zákon o půjčce a pronájmu (Lend-Lease Act), opravňujícím americkou vládu dodávat válčícím státům válečný materiál (byl použit k dodávkám hl. do Velké Británie, SSSR, Francie a Číny)

27.3.

Anglie dostává od USA půjčku 7 miliard dolarů

27.3.

Na jaře, smlouva mezi USA a Čiankajškem o hospodářsko-vojenské pomoci Číně

17.4.

F.D.R. povoluje opravu britských obchodních i válečných lodí v amerických loděnicích

10.7.

Americké lodi dostávají rozkaz střílet na německé lodi, budou-li tyto na ně útočit

30.7.

F.D. Roosevelt se setkal s W. Churchillem na britské válečné lodi u Nového Foundlandu

1.8.

Prezidentu Rooseveltovi se dostalo zmocnění zabavovat závody pro zbrojní účely

16.9.

Americké lodi dostávají rozkaz zahájit palbu bez vyzvání a první na jakékoliv nepřátelské plavidlo v obranném pásmu USA

listopad

Koncem listopadu Američané obsadili Holandskou Guayanu (Surinam)

7.12.

Japonský útok na Pearl Harbor na Havajských ostrovech

 

Japonské vylodění v Thajsku a Malajsii

8.12.

USA vypovídají Japonsku válku

 

Japonské vylodění v Malajsku

10.12.

Japonci obsadili ostrovy Guam

 

Zničen britský svaz Z

11.12.

USA vyhlašují válku Německu a Itálii, započala se druhá světová válka

 

Japosnké vylodění na Filipínách

24.12

Japonsko dobylo ostrov Wake

25.12.

Japonci zabrali čínský Hongkong

prosinec  

Výdaje na zbrojení v USA 21 miliard dolarů, za rok 1941 vyrobeno 30 000 letadel

1942

2.1.

Japonci obsadili hlavní město Filipín Manilu

20.1.

Japonský útok na Barmu

23.1.

Japonci napadli v Tichomoří britské ostrovy Šalamounovy

26.1.

Japonci poprvé bombardovali Austrálii (Port Darwin)

leden

Vojenský spolek mezi USA a Austrálii, americká vojska převzala ochranu Austrálie

15.2

Kapituloval Singapur

2.3

Japonci na Jávě

březen

V druhé polovině března gen. MacArthur unikl ponorkou z Manily do Austrálie

10.4.

Kapitulace americké posádky 35 000 mužů na Bataanském poloostrově na Luzonu (Filipíny)

18.4.

Akce podplukovníka Doolitla - malé bombardování Tokia

6.5.

Vzdala se Japoncům pevnost Corregidor před Manilou

7.5.

7.5. - 10.5., japonské vítězství v námořní bitvě v Korálovém moři

 

koncem května byla Japonci dobyta Barma

3.6

3.-7.6., bitva u Midway

6.6.

Japonci dobývají ostrov Attu v Aleutách

 

Japonci se vyloďují na Pupui - Nové Guineji

7.8.

Začátek americké ofenzívy v jihozápadním Tichomoří (vylodění na Guadalcanalu)

2.12.

Dr. Fermimu se podařilo na Chicagské univerzitě kontrolovat uvolnění energie jádra uranového atomu

prosinec

Výdaje na zbrojení v USA 60 miliard dolarů, za rok 1942 postaveno 60 000 letadel, 1 000 lodí nákladních a téměř 1 000 cisternových

1943

18.4.

Americké letouny sestřlily letadlo admirála Jamamota

12.5.

Američané se znovu zmocnili ostrova Attu v Aleutách

 

V polovině roku, Američané dobývají Šalamounovo souostroví v Pacifiku

22.11.

Američané získávají souostroví Gilbertovo

prosinec

Výdaje na zbrojení v USA 100 miliard dolarů

1944

31.1.

Začátek spojenecké protijaponské ofenzívy ve stř. Tichomoří

únor

Američané dobývají souostroví Marshallovo

20.7.

Guam opět v amerických rukou

červenec

Američané dobývají Mariany

1945

9.1.

Američané vstupují do hlavního města Filipín Manily

17.3.

Američané dobývají v Tichomoří Iwo-džimu

12.4.

Zemřel ve Warm Springs (GA) prezident Franklin D. Roosevelt, viceprezident Harry S. Truman třicátým třetím prezidentem USA

1.5.

Ohlášena sebevražda A. Hitlera

8.5.

Skončila válka v Evropě

20.6.

Američané dobývají Okinawu

26.6.

Podepsána Charta OSN

16.7.

První pokus s atomovou bombou v Alamogordo v Novém Mexiku

26.7.

Ultimátum Japonsku

6.8.

První atomová bomba ve válečném použití shozena na japonské město Hirošimu

8.8.

SSSR vypověděl Japonsku válku

9.8.

Druhá atomová bomba dopadla na město Nagasaki

14.8.

Kapitulace Japonska, konec druhé světové války

září

Vylodění amerických vojsk v Číně a Koreji (do 1947 podpora Kuomintangu)

2.9.

Podpis protokolů o japonské kapitulaci na americké válečné lodi Missouri v Tókijské zátoce

1946

5.3.

Churchillův projev ve Fultonu. Řekl, že politické neshody mezi Spojenci jsou tak velké, že není možno toto spojenectví nadále udržet (začátek "studené války")