Hongkong

Hongkong

Jen o čtyřiadvacet hodin později než obránci ostrova Wake se vzdala britská posádka Hongkongu. Japonské akce zde začaly již v první den války. Po pěti dnech byl zlomen odpor na pevninské části kolonie, 13. prosince 1941 dokončil britský velitel generálmajor C. M. Maltby stahování svých sil na ostrov Hongkong. Měl pro obranu k dispozici 14 500 mužů, šlo o příslušníky britských, kanadských a indických jednotek. Postavení obránců ostrova se brzy stalo bezvýchodným. Na pobřeží Kaulunského zálivu, necelé dva kilometry od Hongkongu, se připravily k útoku japonské invazní síly v počtu 20 000 - 30 000 mužů. Současně japonské dělostřelectvo vytrvale ostřelovalo pozice obránců.

18. prosince, pod rouškou noci a kouře z hořících nádrží ropy , se přeplavilo na 10 000 Japonců na sampanech a džunkách přes úzký průliv. Cílem jejich operace bylo zmocnit se rezervoárů vody v hornaté části ostrova.Generál Maltby pochopil smrtelné nebezpečí a vrhl své nejlepší oddíly k obraně vodních nádrží. V pětidenní bitvě zde padlo několik tisíc útočníků i příšlušníků britských oddílů, nakonec se 23. prosince 1941 Japonci zmocnili hlavní čerpací stanice. Tím byl osud obránců zpečetěn, neboť v hlavních nádržích města Victoria zbývala voda na pouhé dva dny. Generál Maltby pod vlivem guvernéra kolonie Sira Marka Younga dvakrát odmítl kapitulovat, a tak se japonské velení rozhodlo použít ke zlomení odporu těch nejbrutálnějších prostředků.

Na Štědrý den roku 1941 si vrchní velitel generálporučík Takaši Sakai sezval důstojníky, aby je patřičně instruoval. Současně poslal vzkaz generálu Maltbymu: Nechť si obránci nedělají naděje, že budou zajati. Poté Maltby přece jen dostal Youngovo svolení ke kapitulaci. Avšak britští vojáci a civilisté, soustředění ve Fort Stanley na jihovýchodním výběžku ostrova, odmítli uvěřit zprávě o kapitulaci a pokračovali v boji. Po celý 24. prosinec probíhaly zuřivé japonské útoky, příštího dne Japonci ovládli St. Stephen's College (ležela mimo pevnost), kde Britové zřídili polní nemocnici. Zde došlo k nejstrašnějším zvěrstvům počátečních dnů války. Japonští vojáci, poslušni rozkazu generála Sakaie, ubodali bajonety 60 z 90 pacientů. Zajatým byly zaživa odřezávány prsty, uši, jazyky, vypichovány oči, atd. Japonská soldateska pak znásilňovala ošetřovatelky na hromadách mrtvol. Za těchto okolností pokračovala "jednání" s obránci Fort Stanley. 25. prosince 1941 pevnost kapitulovala.