Válka ve vzduchu

V roce 1914 představovalo letadlo nový a téměř nevyzkoušený válečný prostředek. Vždyť první let se uskutečnil před pouhými 11cnbsp;lety. Žádná z velmocí nevlastnila větší počet "létajících strojů". Letouny bly křehké, nevýkonné a nespolehlivé. Vojenské kruhy si nedovedly představit jiné operační využití letadel nez k pozorování.

V průběhu první světové války prodělalo vejenské letectvo obrovský skok kupředu. Počty letounů se více než zdesateronásobily. Letadla se stala natolik spolehlivými, že mohla být každodenně intenzivně používána, a byla už dostatečně vyspělá, aby unesla výzbroj jak ke vzdušnému boji, tak k útokům na pozemní cíle. Velení armády i námořnictva došlo k názoru, že letadlo je cennou součástí jejich arzenálů. Generálové, stejně jako admirálové, si začali uvědomovat svou závislost na letecké podpoře při všech velkých operacích. První světová válka se stala úsvitem vzdušné éry.

Přesto se letectvo v letech 1914-18 nevymanilo z podřízené role. Británie jako jediná z bojujících velmocí zřídila samostatné, úplně nezávislé vojenské letectvo, všude jinde zůstalo letectvo pod kontrolou armády a námořnictva. Ačkoliv byly uskutečněny pokusy o strategické bombardování, ve všech bojujících státech naprosto převládala letecká podpora tradičních forem vojenské a námořní aktivity. V tom se odrážela zpočátku omezená ničivá síla letadel. Podle všech vojenských měřítek byla letadla za první světové války jen lehce vyzbrojena. Nemohla tak velkým vojenským nebo námořním cílům způsobit dostatečnou škodu, která by podstatným způsobem ovlivnila průběh bitvy či tažení.

Vývoj vojenského letectva jako pomocné zbraně byl velmi úzce spjat s válkou na zemi. Statická povaha zákopové války stavěla vojenské letectvo před široké spoktrum úkolů, od řízení dělostřelecké palby, průzkumu bojiště, zajištění spojení s pěchotou až po útoky na pozemní cíle a bombardování komunikací a zásobovacích uzlů za frontou. Jak stoupala důležitost těchto úkolů, stoupal i význam ochrany takových cílů.

Zvláště v druhé polovině války prudce vzrostal intenzita letecké činnosti nad liniemi zákopů. Letectvo obou válčících stran se snažilo plnit rostoucí každodenní program útoků na pozemní cíle a spolupráce s vlastními silami, stíhací letectvo se pokoušelo zamezit nepřátelskému leteckému pozorování a bombardování. Přitom se střetávalo s letectvem nepřítele v soubojích, v nichž šlo o získání vzdušné převahy.