Thomas Woodrow Wilson

1856 - 1924

Syn presbyteriánského kněze z Virginie. Původním povoláním profesor. Politik demokratické strany. V roce 1910 byl zvolen guvertnérem New Jersey a o dva roky později prezidentem Spojených států. V roce 1916 byl zvolen podruhé, uprostřed války, k níž zachovával neutrální stanovisko. Wilson se snažil jednat jako čestný zprostředkovatel mezi zúčastněnými stranami, postupně však začal chápat, že válka s Německem je kvůli německé neomezené ponorkové válce a pro jeho politiku v Mexiku nevyhnutelná. Po jeho druhém zvolení vstoupily USA do války (duben 1917). Po uzavření příměří hrál Wilson ústřední úlohu při utváření Společnosti národů. Odmítnutí jejího statutu Senátem Spojených států znamenalo největší prohru ve Wilsonově kariéře. V roce 1920 už nebyl zvolen a zemřel o čtyři roky později.