Hrabě Alfred von Schlieffen

1833-1913

Schlieffen byl geniální stratég. Díky svým zkušenostem z francouzko-pruské války (1870-71) a svému zájmu o vojenskou teorii a historii byl jako náčelník říšského generálního štábu v letech 1891-1906 schopen koncipovat odvážný plán vedení války na dvou frontách, tzv. Schlieffenův plán. Jeho smyslem bylo úplné zničení francouzské armády dříve, než Rusko dokončí svou mobilizaci. Ačkoliv Schlieffen zemřel dříve, než mohl být jeho plán ověřen na válečném poli, zanechal svému nástupci Moltkemu jasnou strategii, pevně spjatou s efektivním zásobovacím systémem. Moltke však oslabil rozhodující pravé křídlo a nedokázal v roce 1914 dobýt Paříž. Zda původní Schlieffenův plán mohl mít úspěch, zůstává dodnes otázkou.