Sir William Robertson

1860-1933

Robertson byl jedinečný tím, že vstoupil v 17 letech do britské armády jako obyčejný voják a dotáhl to na polního maršála. V roce 1877 vstoupil do armády, roku 1888 získal důstojnickou hodnost, následovala služba po celém impériu. S britskými expedičními silami byl v letech 1914-15 ve Francii, v 55 letech byl roku 1915 jmenován náčelníkem imperiálního genrálního štábu. Jeho hlavním úkolem bylo dělat prostředníka mezi vládou a armádou. Tvrdil, že válka musí být vyhrána na západní frontě, a přesvědčoval britskou vládu, aby soustředila své zdroje ve Francii. Spory o zacházení s lidskými rezervami mu v roce 1917 nadělaly mnoho nepřátel. V únoru 1918 byl ze svého místa odvolán.