Helmuth von Moltke

1848-1916

Moltke byl náčelníkem říšského generálního štábu od roku 1906. V roce 1914 mu bylo 66 let a netěšil se valnému zdraví. Právě on měl převést do praxe Schlieffenův plán. Tváří v tvář válce na dvou frontách držel se Schlieffenových principů: zadržet na východě ruskou armádu co nejmenšími silami a obklíčit Francouze na západě. Naneštěstí modifikoval původních Schlieffenův plán tím, že ze západu převedl šest divizí k posílení východní fronty. Byla mu dávána za vinu německá porážka v první bitvě na Marně a ze svého postu byl odvolán.