Lenin (Vladimír Iljič Uljanov)

1870-1924

V roce 1917 byl sedmačtyřicetiletý Lenin exulantem ve Švýcarsku. Po Únorové revoluci se vrátil s německou pomocí do Ruska a teoretickými články a každodenní organizační prací připravoval půdu pro bolševickou revoluci v listopadu 1917 a převzetí moci v Rusku. V roce 1918 vyvedl Rusko z války, podepsal dekret o půdě a s Trockým vedl boj proti kontrarevolučním vojskům.

Lenin byl jediným mužem v Rusku s politickou předvídavostí a s železným odhodláním, který byl schopen uchopit moc a navíc ji i udržet. Zemřel v roce 1924.