Alexandr Fjodorovič Kerenskij

1881-1971

Kerenskij se narodil v Simbirsku a vystudoval práva. Byl to vynikající řečník. V dumě vystupoval jako člen dělnické skupiny. V první Prozatímní vládě z února 1917 byl ministrem spravedlnosti. Později se stal ministrem války a předsedou vlády k zániku odsouzeného režimu. Jeho odhodlání pokračovat ve válce, vyhlašované v působivých projevech, nenašlo odezvu. V červenci 1917 se křehká půda, na níž stál, začala otřásat. Po bolševickém převratu uprchl z Petrohradu. Jelikož nebyl schopen shromáždit síly, které by se postavily novému režimu, odešel do exilu do západní Evropy. Zemřel v roce 1971.