František Josef I.

1830 - 1916

František Josef I., císař rakouský a král uherský, nastoupil na trůn v době jedné revoluce (1848) a zempřel v předvečer revoluce druhé. Dětství prožil v přísném klerikálním prostředí a vojenská služba v Itálii v průběhu revoluce roku 1848 mu byla průpravou na dlouhá léta jeho panování, vyznačující se dvěma hlavními starostmi: o zachování monarchistické moci a o potlačování revolucí. Posléze však ekonomické problémy a válečné a diplomatické neúspěcvhy donutily Františka Josefa smířit se s bojovnými skupinami uvnitř říše, hlavně s maďarskými šlechtici, ale i s Němci, Čechy, Poláky a jinými Slovany. V letech 1866-67 uznal jejich požadavky tím, že se stal uherským králem a zavedl v Rakousku omezený konstituční systém. Jeho osobní život byl podobně neuspokojivý. Jeho syn Rudolf spáchal v roce 1889 sebevraždu, manželka byla zavražděna roku 1897. Pokud jde o jeho následníka Františka Ferdinanda, dělil je protichůdný způsob uvažování.