Sir Douglas Haig

1861-1928

Haig, který připlul v srpnu 1914 do Francie jako velitel 1. armádního sboru, byl ve svých 53 letech jedním z nejzkušenějších generálů britské armády. V roce 1918 se vrátil jako vítěz, ale zůstává jednou z nejrozpornějších postav britských vojenských dějin. Stejně jako jiní vojenští velitelé tohoto konfliktu ani on nebyl schopen docenit proměny vojenské technologie. Jeho velitelská průprava byla dost konvenční: koloniální války, kulminující v búrské válce v letech 1899-1902. Jeho úspěchy na bitevním poli v letech 1914 a 1915 ho předurčily za přirozeného nástupce generála Frenche jako velitele britských expedičních sil. Jako kavalerista věděl jen málo o taktice pěchoty a nebyl schopen si uvědomit, že jezdectvo vchází do vojenských dějin jako záležitost minulosti. Jeho honba za nedosažitelnými cíli na Sommě a u Passchendaele přišla Británii draho. Ačkoliv ho mnozí dosud obdivují, jeho jméno zůstalo synonymem nelidského přístupu velících generálů. Haigovou odpovědí kritikům bylo konstatování, že v letech 1914-18 vedl nepřetržitou bitvu a tu také vyhrál.