David Lloyd George

1863 - 1945

David Lloyd George byl synem ředitele školy, který se později stal farmářem. Vyrůstal v chudobných poměrech v seberním Walesu. Vystudoval práva a v roce 1890 vstoupil jako liberál do parlamentu. Vybudoval si pověst plamenného řečníka a neochvějně oponoval britské politice za búrské války (1899-1902). V roce 1906 se stal předsedou obchodní komory a v letech 1809-1914 obsadil křeslo ministra financí. V této době prosadil v parlamentě řadu zákonů, které položily základy bohatého státu, i když tím pobuřoval majetné třídy a konzervativní strany. Horní sněmovna jeho finanční zákon zamítla. Následovaly dvojí všeobecné volby, po nichž zůstali Lloyd George a liberální strana u moci, odhodláni omezit právo veta Horní sněmovny. To se jim podařilo v roce 1911 Parlamentním zákonem. Za války byl Lloyd George ministrem zbrojního průmyslu a potom předsedou vlády (1916-18). Vedl dlouhou a nakonec neúspěšnou válku proti Haigovi a generálnímu štábu, které chtěl zbavit řízení válečné politiky. Ve vnitřních záležitostech byl mnohem úspěšnější. Zasadil se o to, aby domácí frontu neřídili politici, a byl symbolem briského odhodlání dovést válku až do konce. V roce 1918 byl znovu zvolen předsedou vlády a zastával úřad až do roku 1922.