Ferdinand Foch

1851 - 1929

Fochovi bylo 63 let, když vypukla válka. Měl za sebou vynikající kariéru jako vojenský pedagog. V počáteční fázi války sehrál životně důležitou úlohu v bitvě na Marně roku 1914 a i později jako velící generál skupiny armád na severu. Po neúspěchu ofenzivy na Sommě se ocitl na vrcholu své dráhy. V březnu 1918, téměř čtyři roky po vypuknutí války, se stal dokonce prvním vrchním velitelem dohodových armád ve Francii. Pétain, Haig a Pershing mu byli formálně podřízeni. S touto sestavou se konečně zrodila skutečně velká strategie. Po neúspěchu německé ofenzivy v létě 1918 přešla iniciativa na Foche. Až do podepsání příměří už Foch iniciativu ze svých rukou nepusti. Po válce se mu dostalo uznání celou řadou poct.