Hrabě Luigi Cadorna

1850 - 1928

Pocházel ze vznešeného piemontského rodu. Do armády vstoupil dobrovolně v 16 letech. Rychlý postup ho 10. 7. 1914 vynesl na místo náčelníka generálního štábu. Ve svých 64 letech převzal nevýkonnou armádu: důstojnický sbor byl špatné kvality a morálka byla všeobecně nízká. Za deset měsíců ce Cadornovi podařilo pozvednout ji na vyšší úroveň. V květnu 1915 tak mohla Itálie vstoupit do války a věrohodnou, bojeschopnou armádou. Její hodnotu však snižovaly zásobovací obtíže na všech úrovních. Důsledkem byl tucet neúspěšných ofenziv na Soči a projevy nízké morálky. Proto stěží mohlo několo překvapit, že Cadornova armáda v říjnu a listopadu 1917 utrpěla v bitvě u Caporetta zdrcující porážku. Ústup a téměř současné úplné zhroucení následovaly. Cadorna byl ze svého místa sesazen a později penzionován. Po válce sepsal zprávu o italské účasti ve válce, v níž se pokusil obhájit. Jeho vojevůdcovské schopnosti nebyly horší ani lepší než schopnosti jeho spojenců či protivníků. Všichni dohromady podceňovali zásobovací problémy a nedokázali pochopit význam únavy z války v zázemí. V roce 1917 to vedlo ke katastrofě, s níž se Cadorna nikdy nedokázal vyrovnat.