Střetnutí u Verdunu

Nikdy předtím nebyla slepota politického i vojenského velení demostrována tak krvavě. Francouzský vrechní velitel Joffre nebral hrozbu německého úderu u Verdunu příliš vážně. Dokonce před útokem byla jeho obranná linie odkryta a reorganizována. Jeho odpověď těm, kteří ho varovali, že obrana Verdunu byla oslabena, zněla: "Přeji si jedinou věc, a to, aby na mě Němci zaútočili. A pokud zaútočí, aby to bylo u Verdunu". Falkenhayn mu vyhověl.

První dne, při útoku 21. února 1916, dopadlo na francouzské pozice, nakupené kolem linie pevností na obou březích řeky Másy, více než milion granátů. Pevnost Douaumont padla 25. února. Následujícího dne byla obrana Verdunu svěřena veliteli francouzské 2. armády Philippu Pétainovi.

Obrana Verdunu se stala symbolem francouzské nezdolnosti, symbolem vůle celého francouzského národa. Tak se zrodil silný národní mýtus. Samo město Verdun nemělo velký strategický význam, ale jeho ztráta představovala politickou katastrofu. Z tohoto důvodu francouzský premiér Aristide Briand naléhal na udržení města.

Francouzi Verdun neopustili a bránili ho za každou cenu: bylo zde nasazeno 259 z celkem 330  pěších pluků francouzské armády. Bylo to přesně to, v co Falkenhayn doufal, ale jakmile jednou bitva začala, dala se do pohybu vlastním směrem.

Čím více Francouzi odolávali, tím větší důležitost Němci přisuzovali dobytí Verdunu a bitva se postupně měnila v jatka. V průběhu jara útoky a ostřelování ještě zesílily. Byly použity plamenomety a bojový plyn fosgen. Na přelomu léta a podzimu se k utrpení na obou stranách přidala žízeň, zvláště u obklíčených Francouzů. Další symbol jejich odporu, pevnost Vaux, padla Němcům do rukou 7. června.

23. června Němci málem prolomili francouzské linie, ale pak už dále nepostoupili. Příštích šest měsíců strávili v obraně, odrážejíce francouzské protiútoky. V říjnu a listopadu Francouzi zlikvidovali výběžek fronty ve středu německé linie. Pevnost Douamont byla dobyta zpět 24. října a pevnost Vaux 2. listopadu. Mezi těmi, kdo se u Verdunu vyznamenali, byl i mladý Charles de Gaulle, jenž tu byl zraněn a zajat. V polovině prosince bitva skončila. Francouzi Verdun udrželi.