Gallipoli

Evropa končí Gallipoli, tureckým poloostrovem na špičce Dardanelské úžiny, která spojuje Egejské a Marmarské moře. Gallipoli se stalo dějištěm jedné z největších porážek, které Dohoda za první světové války utrpěla.

Záměr vyřadit Turecko z války námořní akcí byl poprvé oficiálně předložen britským prvním lordem admirality Winstonem Churchilem britské válečné radě koncem listopadu 1914. Ve své počáteční podobě plán předpokládal, že námořní síly napdanou Úžiny, aby otevřely cestu do Cařihradu. Přes výhrady z několika stran byl tento záměr v lednu 1915 řádně schválen. Prvním dějstvím operace se stalo ostřelování pobřeží válečnými loděmi Dohody, které začalo 19. února 1915. Následovalo odminování 60 km dlouhé úžiny, pruhu vody o šířce maximálně 4 km, v nejužším místě dokonce jen 1 km. Kdyby se ho podařilo vyčistit od min, mělo tažení naději na úspěch. Ale hrozbu min se odstranit nepodařilo. 18. března začala druhá fáze operace. Dohodové lodi opfět ostřelovaly turecké pozice, ale tři bitevní lodi (dvě britské a jedna francouzská) byly minami potopeny a tři další byly těžce poškozeny. Pokus o ovládnutí Úžin byl odložen.

Místo toho bylo jako třetí fáze operace zahájeno vylodění. Proběhlo 25. dubna, v době, kdy už byla posílena turecká obrana. Počáteční územní zisky však byly promrhány a spojené britské, francouzské, australské a novozélandské jednotky se ocitly přibitiy mzei mořem a kopci ovládanými Turky. Turečtí obránci bojovali pod velením německého generála Limana von Sanderse velmi dobře, což dohodová vojska překvapilo. Mezi muži, kteří se na turecké straně vyznamenali, byl i mladý plukovník Mustafa Kemal, pozdější turecký prezident Atatürk.

Vylodění čerstvých jednotek 6. června 1915 mnoho nezměnilo, snad s výjimkou seznamu ztrát. Ten v letním žáru hrozivě rost. Podmínky, v nichž byli vojáci Dohody nuceni bojovat, byly nesnesitelní, ale vrchnímu velení trvalo až do listopadu, než přiznalo úplnou porážku. Ti, kdo přežili byli evakuováni v prosinci 1915 a počátkem ledna 1916. Nechali za sebou téměř 200 tisíc padlých kamarádů.