Od Chemin des Dames k Passchendaele

Koncem roku 1916 bylo naprosto zjevné, že taktika frontálních útoků na západní frontě zcela zklamala. Naštěstí byly další velké útoky už v plném proudu. Někteří muži ze špičky sice zmizeli, ale jejich přístup k válce přežíval. V Britániui nahradil Lloyd George Kitchenera ve funkci mistra války. Kitchener zahynul když loď Hampshire, na které plul do Ruska, narazila na německou minu a 5. června 1916 se potopila. V Německu nahradil Falkenhayna na místě náčelníka generálního štábu Hindenburg, praktikoval však stejně opatrnou politiku. Projevilo se to v březnu 1917 německým ústupem na novou, snáze hájitelnou linii (nazývanou pak Hindenburgova) východně od Bapaume a severně od Soissons. Ve Francii nahradil hrdina od Verdunu genrál Nivelle generála Joffra jako vrchního velitele. Nivelle však byl snad ještě více odhodlán k válce až do hořkého konce.

Prokázal to svým plánem masivního útoku na dobře opevněné německé pozice v Champagni, severně od Remeše. Bitva dostala název "Chemin des Dames" podle silnice nad řekou Aisnou. Začala 21. dubna 1917 a brzo se proměnila v podobný neúspěch, jaký dohodová vojska utrpěla na Sommě. Hned první den činily ztráty na 40 tisíc muží. V příštích šesti týdnech následovaly další krvavé a bezvýsledné útoky.

Neúspěch se nedal popřít. Nivella nahradil Pétain, rozhodnutý uchránit své muže od podobného šílenství. na to však už bylo příliš pozdě. Nivellova ofenziva v Champagni zlomila morálku francouzské armády. V 68 ze 112 francouzských divizí vypukly vzpoury.

Nic z toho neodradilo Haiga od zahájení dalšího mohutného útoku na německé linie, tentokrát u Yper v Belgii. Dodnes se diskutuje o záměru této Haigovy operace, on sám v následujících letech několikrát změnil své svědectví. Mohl mít za cíl německou ponorkovou zákldnu v Ostende 50 km od Yper. Mohl se jen pokoušet přetnout železniční trať zhruba 15 km za frontou, která sloužila Němcům k zásobování, možná mělo být smyslem toho všeho opotřebování protivníka. Poslední uvedený operační cíl se zdá být nejpravděpodobnější.

Mezi 31. červencem a 10. listopadem 1917 Britové uskutečnili sérii útoků, která je známa jako "třetí bitva u Yper" nebo prostě "Passchendaele" podle bezvýznamné vesnice 8 km od Yper. Britům se při útoku nepodařilo dosáhnout zpočátku průlomu, a tak byly nařizovány další a další útoky. Ztráty znovu přesáhly 500 tisíc padlých a raněných. Ale vše bylo k ničemu. Britští vojáci přitom bojovali proti dvěma protivníkům: proti Němcům i proti přírodním živlům. Déšť proměnil bojiště v mazlavé bahnisko a zmařil jakoukoliv naději na větší postup. Znovu se jedinou pamětihodnou událostí operace stala lidská houževnatost mužů, kteří zde bojovali.