Válka na Balkáně

Konflikt, který začal v roce 1914 jako svár mezi Srbskem a Rakousko-Uherskem, do dvou let zasáhl celý Balkánský poloostrov. Etnické, náboženské a národnostní napětí, které zde existovalo po generace, naráz propuklo. Dohoda i centrální mocnosti se vehementně pokoušely využít těchto sporů ve vlastní prospěch. O zisky se podělily. V říjnu 1915 vstouplo do války Bulharsko, v srpnu 1916 na straně Dohody Rumunsko. Vzhledem k nepřátelskému postoji Bulharska vylodily se dvě dohodové divize v řecké Soluni. Stěží mohly pomoci prohrávajícím Srbům, jejichž postavení se rychle zhoršovalo. Den po vylodění sil Dohody v Řecku (15. října 1915) zahájil němcký generál von Mackensen velkou německo-rakousko-uherskou ofenzívu proti Srbsku, které bylo totálně poraženo. Zbytky srbské armády byly přinuceny k dlouhému zimnímu ústupu přes Albánii k moři. Ti, co přežili, byli loděmi převezeni na ostrov Korfu, který byl kvůli tomu obsazen Francouzi. Ačkoliv žádné tažení na tomto válčišti nepřineslo rozhodnutí, vyžádaly si válečné akce na Balkáně větší procento lidských ztrát než boje na západní frontě.